Všímavost - srdce tantry

(propojení všímavosti a kundaliní jógy)


Brno - neděle 15.10. 2023

workshop s Michalem Šalplachtou a Stellou KrenčejovouZveme Vás na workshop,
který je spojením všímavosti jako principu života a naší životní energie,
což je základem všech tantrických technik. Tantra pracuje s naší životní energií.
Tu probudíme vědomým cvičením kundaliní jógy. V tichu mezi jednotlivými cviky
se zaměříme na svůj vnitřní prostor. Tak můžeme ucítit, jak každý cvik pracuje
s naším tělem, energií, emocemi. Vnitřní naladění, které tato jóga nabízí,
nás přivádí hlouběji k sobě a dává nám prostor vnímat sebe sama jinak.


Tento workshop je unikátním spojením dvou přístupů.
Všímavosti a kundaliní jógy, které se zrcadlí v jádru tantry.


Učitel meditace a všímavosti Michal přináší praktiky, které jsou podporující pro plné prožívání přítomného momentu. Všímavost je zvědomování toho, co se děje v nás i kolem nás. Zaměřuje se na naše smysly, emoce, myšlenky, tělo. Základem všímavosti je moment, ve kterém právě jste, který prožíváte a neustálé se k němu vracíte. Zní to jako nejsnadnější věc na světe, pokud si nezvědomíte proces své mysli, která neustále tvoří nové a nové myšlenky a ruší nás v prožívání od tady a teď. Techniky a meditace všímavosti nám pomáhají ukotvit se v těle a být si vědomí toho, co je přítomno. Všímavost je taky základem života v přítomnosti a podstatou plnohodnot­ného setkání, ať už se sebou samým nebo s druhou bytostí. To je zároveň základní kámen tantry.

Tyto povětšinou klidné techniky budou prokládány
dynamičtějším cvičením kundaliní jógy.


Stella, která je nejen tantrickou učitelkou a věnuje se práci s energií, je tentokrát zprostředkovatelkou podpory energie skrze praktiky kundaliní jógy. Kundaliní je naší životní silou. Tato specifická forma jógy pracuje s dechem, pohybem, meditací… Oživení a probouzení těla nám dává propojení mezi tělem fyzickým, energetickým, emočním a mentálním. Skrze jemnou fyzickou praxi podpoříme proces všímavosti a otevřeme naše čakry pro vyšší vibrace. To nám dává přístup k plnějšímu prožívání, k lepšímu zdraví a k pročišťování našeho těla.

Workshop je cestou ke zklidnění naší mysli a napojením na své tělo.
Je cestou laskavosti k sobě a ke všemu kolem nás.

Všímavost je srdcem tantry

Co můžete čekat:

  • techniky a meditace všímavosti, klidné i v pohybu,
  • fyzické cvičení kundaliní jógy - nepotřebuje mít žádné základy
  • práci s dechem i tělem

Pro koho je workshop určen:

  • pro zájemce tantry
  • pro ty, kteří se chtějí více ponořit do meditace
  • pro ty, kteří chtějí spojit pohyb a všímavost
  • pro všechny, kteří si volí a tvoří život ve své plnosti

Co s sebou:

  • volné oblečení vhodné i na cvičení
  • podložku na cvičení (pokud nemáte, nevadí)
  • lehký vegetariánský oběd

Lektoři

Stella Adi Lalla Krenčejová  a  Michal Šalplachta


Stella Krenčejová

Stella je certifikovanou tantrickou učitelkou a sexological bodyworkerkou, lektorkou v oblasti vědomé sexuality, vztahů a osobního rozvoje.

Více o ní najdete na její osobní stránce ….


Michal Šalplachta

Michal se narodil v květnu 1978. Je psychoterapeut, lektor a také super­vizor. Vystudoval jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UP v Olomouci a obor Diplomovaná sestra pro psychiatrii v Brně. Absolvoval výcvik v poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta tzv. Rogersovský přístup, výcvik v krizové intervenci, absolvoval výcvik v PBSP Pesso-Boyden Psychomotorické systémové psychoterapii, výcvik v supervizi, výcvik trenérů MBSR (tj. Mindfulness baset stress reduction), výcvik trenérů v modelu CARe.

Věnuje se psychoterapeutickým přístupům zaměřeným na práci s tělem, focusingu, mind­fulness meditaci, dovednostem zvládání života, proaktivitě, psychosociální re­habilitaci duševně nemocných a podpoře zotavení. Absolvoval trénink MBSR. Vede vzdělávací kurzy v oblastech komunikace, zvládání stresu, duševní zdraví a práce v pomáhajících profesích. Provádí konzultace a supervize v sociálních službách.

Za své osobní poslání považuje přispívat k rozvoji lidí a organizací a zlepšit
duševní zdraví v ČR. Za tímto účelem založil Kliniku zvládání stresu s.r.o.Základní údaje o workshopu:

Termín: neděle 15.10.2023
Čas: 9:30 - 16:30  (1 hodina pauza na oběd)
Místo konání: Antonína Procházky 5, Brno
(dřevěná část budovy - je to dům naproti číslu 14)
spoje z Mendlova náměstí: trolejbus č.37 a autobus č.52
Parkování: Prostor u budovy je omezený. Proto přijedete-li vozem,
prosím parkujte na parkovišti u Antroposu !!!
Těch 500 m dojdete pěšky.
Cena: 1 600 Kč za osobu
Lektoři: Michal Šalplachta a Stella Krenčejová

Kontaktní údaje pro přihlášení:

mobil: +420 775 053 503
e-mail:info@bozskatantra.cz
web: kontaktní formulář